YEKAD - Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği

0312 332 32 61

Projelerimiz

Türkiye’de demokrasi kültürünün gelişmesi ve etkin bir şekilde işleyebilmesi, böylelikle de maddi ve manevi değerlerin nesillere aktarılabilmesi, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ile mümkündür. Böylelikle güçlenecek bu kuruluşlar insanların birlikte yaşama ve yönetime katılma arzularını güçlendirecek, kurumsallaştıracak ve birbirine kenetlenmiş toplum yapısına ulaşmamız kolaylaşacaktır. Bu amaçlarla 2011 yılında kurduğumuz YEKAD, kısa sürede birçok toplumsal projeyi gerçekleştirmiştir. Yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Başvuru süreci devam eden projelerimiz yanda listelenmiştir.

Başvuru Süreci Devam Eden Projeler

  • - Gençlerde Aktif Vatandaşlık ve Sosyal Uyum Projesi (Türkiye Ulusal Ajans)
  • - Yenimahalle’de Kadın İstihdamının Artırılması ve Kadınların Sosyal Entegrasyonu Projesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
  • - Kadınların Temel ve Mesleki Becerilerinin ve Yetkinliklerinin Artırılması Projesi

FOTOĞRAF GALERİSİ