YEKAD - Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği

0312 332 32 61

Başkentin Önde Giden Kadınlarının Önder STK ları

Başkentin Önde Giden Kadınlarının Önder STK ları

Haziran 2007 de İsveç'te toplanan Demokrasinin Geleceği adlı Avrupa Konseyi Forumunda, Katılımcılar; Avrupa Konseyi, USTK'lar Konferansı'na STK'ların karar verme süreçlerine katılım mekanizmaları ve sivil toplumun kamu politikalarnda yer almaları gibi konuları kapsayacak olan sivil toplumun katılımıyla ilgili iyi uygulama ilkelerinin hazırlanması için çağrıda bulunulmuştur. 

Bu anlamda; Kadın ve Aile konusunda faaliyet gösteren STK'lar ile kalıcı diyalog ve işbirliği zemini hazırlamak, dijital bilgi akışı kurmak amacı ile seminerler düzenlenecektir.

Söz konusu seminerlere katılmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir.